IT-bubblan – varför sprack den?

IT-bubblan är namnet på en tendens som var som tydligast i slutet av 90-talet och några år in på 2000-talet. Det handlade om att många företag inom IT växte närmast explosionsartat. IT-företagen var plötsligt värderade lika högt som många av våra stora industriföretag, trots att de ännu inte hade började sälja några produkter. IT-bubblan byggde på att dessa företag var värderade utifrån vad man trodde att de skulle komma att uträtta i framtiden. När intäkterna uteblev och skulderna hos många av företagen växte gick luften ut bubblan under ganska dramatiska former. I denna text ska vi titta på varför IT-boomen sprack så abrupt.

IT-bubblan var ett högt spel där många blev förlorare

IT-bubblan och kraschen

Det var inte många som kunde särskilt mycket om informationsteknologi i slutet av 90-talet. Internet som massfenomen och onlinehandel var relativt nytt i samhället. Många kände på sig att mycket var på väg att förändras och de experter och entreprenörer som uttalade sig om detta i media fick stort utrymme. Flera av de stora företagen inom IT-bubblan drevs av unga entreprenörer som kunde tala för sig. De var på jakt efter riskkapital och det låg i deras intresse att bygga upp förväntningar kring IT.

Att kunna charma eller till och med dupera journalister och riskkapitalister är inte samma sak som att kunna driva ett företag på ett framgångsrikt sätt. IT-bubblan sprack eftersom flera kända IT-företagare misslyckades med att omsätta sina idéer i säljbara produkter. När svenskdrivna företaget Boo.com bara nådde en bråkdel av de förväntade försäljningssiffrorna efter sin mångmiljardsatsning uppstod en dominoeffekt. Värdet på IT-företag sjönk drastiskt. Idéerna som dessa företag byggde på var bra, många av dagens största företagsförvärv involverar IT-företag. Det var bara det att man satsat för högt innan det fanns tillräckligt många kunder.

För stort och för tidigt

IT-bubblan blåstes upp lite för tidigt. Ett misstag som flera företag gjorde var att man satsade för högt redan från början istället för att utveckla sina verksamheter steg för steg. Tekniska plattformar förbereddes för tjänster som var omöjliga att använda med den tidens uppkopplingshastigheter. Flera företag som riktat in sig på onlinehandel hade t.ex. så tekniskt avancerade hemsidor att de flesta av deras kunder inte kunde se dem från sina datorer. Det var vanligt att sikta på lansering i ett dussin länder istället för ett eller två. Friskt vågat, allt förlorat, blev något av epokens sorgliga devis.

Flera av företagen som befann sig mitt i IT-bubblan lever kvar idag. Framfab är ett sådant exempel. Det är dock den senare generationens IT-entreprenörer som lärt sig av misstagen som begicks under bubblan som idag dominerar inom IT-världen. Vi har sett flera svenska framgångssagor som spelet Minecraft och kommunikationsverktyget Skype. IT-är en växande och välmående bransch. Det kan dock finnas mindre bubblor med kopplingar till IT. De finns de som hävdar att flera kända app-tillverkare och spelföretag är extremt övervärderade. Det kan få konsekvenser men knappast like stora som under kraschen på 90-talet.

IT-bubblan sprack när förväntningarna inte motsvarade verkligheten

IT-bubblan handlade om att man på alla nivåer i samhället skapade en hype kring internet och möjligheter till handel och kommersiella tjänster online. Driftiga entreprenörer drog nytta av utvecklingen och sjösatte projekt som blev väldigt omtalade, mycket på grund av denna hype som de själva var med om att skapa. Många företag ville växa extremt snabbt och kunde ganska enkelt låna pengar för att avlöna tusentals konsulter och anställda. När vinsterna sedan uteblev efter det att företagen lanserat sina tjänster och produkter störtdök aktiekurserna och kraschen var ett faktum.