Internet från starten tills idag

Det moderna internet är en ganska ny uppfinning. För bara 25 år sedan var det många som knappt hade hört talas om det, än mindre använt sig av det. Idag har nätet dock blivit en självklar del av de flesta människors liv och många av oss kan knappt tänka sig att leva utan det. Snabbare uppkopplingar och bättre teknik har gjort det möjligt för oss att använda det på många olika sätt. Nuförtiden använder vi internet till det mesta; informationssökning, kommunikation, nöje, shopping och mycket mer. Men hur började det?

Internet har revolutionerat våra liv

Internet i begynnelsen

Idén om ett datornätverk som liknar vår tids internet föddes i USA redan i slutet av 1950-talet. De amerikanska myndigheterna behövde ett säkert kommunikationssystem som skulle tåla ett kärnvapenanfall om det behövdes. Det viktigaste var att systemet inte fick vara centraliserat eftersom centralen då lätt skulle bli ett mål för eventuella kärnvapenattacker vilket kunde slå ut hela systemet. Ur denna idé utvecklades världens första s.k. paketväxlande nätverk, ARPAnet på 1960-talet. ARPAnet brukar idag ses som internets föregångare och det var på ARPAnet som världens första e-postmeddelande skickades år 1971.

Under 1970-talet växte ARPAnet och började användas av amerikanska forskningsinstitut och laboratorier. Nätverket var ett behändigt sätt för dem att utbyta information och forskning med varandra. 1981 gick de militära och vetenskapliga delarna av ARPAnet skilda vägar. Militären övergick till att använda ett eget nätverk kallat MILNET och forskningsinstituten fick ha ARPAnet för sig själva. Inom kort utvecklades också universitetsnätverket BITNET och dess europeiska systernätverk EARN. BITNET/EARN var tillgängliga för studenter och anställda vid universitet över hela västvärlden och det bildades snabbt en diskussionskultur på nätverken, inte helt olik de forum och communities som finns på internet idag.

World Wide Web

I slutet av 1980-talet förenades universiteten i nätverket MSFNET som utgör stommen för dagens webb. ARPAnet stängdes 1990. I början av 90-talet gjorde de snabbare uppkopplingshastigheterna det möjligt att kommersialisera nätverken och erbjuda dem till allmänheten. CERN-laboratoriet lanserade sin WWW-standard 1991 och därmed var dagens nät fött. 1993 kom den grafiska webbläsaren Mosaic som gjorde det lätt för vem som helst att surfa på webben. Internet blev snabbt en succé i hela västvärlden. 1994 fanns det ungefär 800 000 webbsidor – två år senare hade antalet vuxit till 100 miljoner.

Slutet av 90-talet och början av 00-talet kännetecknades av snabb teknisk utveckling. Uppkopplingshastigheterna blev allt snabbare och bredband och DSL-förbindelser gjorde det möjligt för folk att ladda hem stora datamängder och ständigt vara uppkopplade. 2004 lanserades idén om det s.k. ”Webb 2.0”. Tanken med Webb 2.0 vara att göra användaren mer delaktig på internet. Användarna skulle ha bättre möjligheter att bidra till sidornas innehåll och kommunicera med varandra. Det var ur denna tanke som sidor som Myspace, Facebook, Wikipedia och många andra föddes.

Internet har blivit en del av våra liv

Från att ha varit något som först användes av den amerikanska militären och forskningsinstituten har internet idag blivit en central del av våra liv. Vi använder nätet till att söka information men också till så mycket mer. Nätet har också blivit en plats för underhållning där vi kan streama video och filmer, lyssna på musik och spela spel. Med våra tiders sociala medier är det kanske framför allt en kommunikationskanal där vi kan hålla kontakt med vänner, släktingar, kollegor – och ibland totalt okända människor från hela världen.